Serwis używa cookies
Wersja kontrastowa


Ministerstwo Edukacji Narodowej
 
Rekrutacja do szkół i przedszkoli - projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty skierowany do konsultacji zewnętrznych Drukuj
Dodany: 28 sierpnia 2013, uaktualniony: 28 sierpnia 2013

Minister Edukacji Narodowej skierowała dzisiaj (28 sierpnia br.) do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty w zakresie rekrutacji. Proponowane zmiany przepisów są podyktowane wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 stycznia 2013 r., który stwierdził niezgodność art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, a w konsekwencji niekonstytucyjność rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
czytaj wiadomość »
 
Drukuj
Dodany: 28 sierpnia 2013, uaktualniony: 29 sierpnia 2013
Olimpiada

Czytaj więcej

 
100 mln zł z UE na wsparcie nauczycieli Drukuj
Dodany: 27 sierpnia 2013, uaktualniony: 9 grudnia 2013

Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło 100 mln zł z Unii Europejskiej na wsparcie nauczycieli. Pieniądze te  zostaną uruchomione na aktywizację zawodową dla tych, którzy utracili pracę. Projekty będą realizowane w poszczególnych województwach. Wstępne założenia programu zostały zaprezentowane podczas konferencji prasowej pod koniec sierpnia w MEN.

Aktualnie procesy demograficzne wynikające ze spadku liczby uczniów we wszystkich typach szkół mają bezpośredni wpływ na zmniejszanie się zapotrzebowania na nauczycieli, a w rezultacie na utratę przez nich pracy. Istotne jest wsparcie nauczycieli w zakresie zaktywizowania zawodowego. Dlatego też celem  projektu, będzie pomoc nauczycielom w znalezieniu nowego zatrudnienia, jak i wykorzystanie ich potencjału zawodowego i bogatych doświadczeń pedagogicznych na rzecz lokalnego środowiska.

W ramach powyższych środków przewidziane jest wsparcie zwalnianych pracowników sektora oświaty umożliwiające reorientację zawodową tych osób, skrócenie okresu bezrobocia i aktywizację ww. grupy docelowej. Zakres interwencji funduszy obejmie działania ukierunkowane na realizację staży i praktyk zawodowych przygotowujących do podjęcia pracy w nowym zawodzie m.in. szkolenia, a także przyznanie wsparcia finansowego osobom planującym podjęcie własnej działalności gospodarczej.

Obecnie trwają uzgodnienia dotyczące ostatecznego kształtu programów, które będą realizować regiony. W rozmowach biorą udział poszczególne regiony, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Komisją Europejska. Rozpoczęcie realizacji projektów przewidywane jest na pierwszy kwartał 2014 r.


 

 
Rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie – opublikowane Drukuj
Dodany: 27 sierpnia 2013, uaktualniony: 27 sierpnia 2013

22 sierpnia 2013 r. zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (z 2 sierpnia 2013 r.) zmieniające rozporządzenia:

czytaj wiadomość »
 
Zajęcia tzw. dodatkowe w przedszkolu Drukuj
Dodany: 21 sierpnia 2013, uaktualniony: 21 sierpnia 2013

Przedszkole powinno być powszechnie dostępne. Głównym celem tzw. ustawy przedszkolnej jest zniesienie barier w upowszechnieniu wychowania przedszkolnego. Jedną z nich jest bariera ekonomiczna. Dlatego tzw. ustawa przedszkolna wprowadzi od 1 września 2013 r. ograniczenie opłat pobieranych przez gminę od rodziców do maksymalnie 1 zł za każdą dodatkową godzinę ponad minimalne 5 bezpłatnych godzin. Równocześnie, aby m.in. zrekompensować mniejsze wpływy z opłat wnoszonych przez rodziców gminy będą otrzymywały (także od 1 września 2013 r.) środki finansowe z budżetu państwa w formie dotacji.

czytaj wiadomość »
 
Badania CBOS 2011 były i są publicznie prezentowane Drukuj
Dodany: 14 sierpnia 2013, uaktualniony: 14 sierpnia 2013

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi zarzutami, MEN informuje, że wyniki badania CBOS 2011 oraz ich analiza zostały przekazane opinii publicznej. Badania te były i są publicznie dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Instytutu Badań Edukacyjnych. Analiza, przeprowadzona w styczniu 2013 r., miała na celu wyodrębnienie m.in. odpowiedzi rodziców dzieci 6-letnich urodzonych w roku 2004, którzy zdecydowali o rozpoczęciu nauki szkolnej swoich dzieci od września 2010 roku.

czytaj wiadomość »
 
Drukuj
Dodany: 14 sierpnia 2013, uaktualniony: 16 sierpnia 2013
15sierpnia

Dziewięćdziesiąt trzy lata temu na przedpolach Warszawy odbyła się decydująca batalia wojny polsko-bolszewickiej, określana mianem Bitwy Warszawskiej. Armia polska powstrzymała wrogie wojska zagrażające naszej stolicy, stając w obronie świeżo odzyskanej niepodległości.

Polscy żołnierze walczyli z olbrzymim poświęceniem, wykazując się się niezwykłym męstwem i mądrością w dowodzeniu. Dzięki temu wygrali bitwę, uważaną przez historyków za jedną z najważniejszych walk w historii świata. W jej efekcie Polska zachowała suwerenność, a jednocześnie zatrzymała rozprzestrzenienie się rewolucji bolszewickiej na inne kraje Europy.

Pamiętajmy o naszej najnowszej historii, pielęgnujmy ją, przekazujmy najmłodszym, chwalmy się nią w Europie. A dziś, w Święto Wojska Polskiego, oddajmy hołd wszystkim tym, którzy polegli na podwarszawskich polach w obronie stolicy, kraju i niepodległości.

 
Drukuj
Dodany: 8 sierpnia 2013, uaktualniony: 9 sierpnia 2013
astro-9

Zobacz więcej

 
Polacy zdobyli 5 medali na 7 Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki Drukuj
Dodany: 8 sierpnia 2013, uaktualniony: 9 sierpnia 2013

Polska reprezentacja, składająca się z ośmiu zawodników wyłonionych w krajowych zawodach 56 Olimpiady Astronomicznej (jednej z najstarszych polskich olimpiad przedmiotowych) zdobyła w sumie 5 medali - 1 złoty medal, 2 srebrne, 2 brązowe - oraz 2 wyróżnienia na 7 Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki, która odbyła się w dniach 27 lipca - 5 sierpnia w greckim Volos, u podnóża góry Helion.

czytaj wiadomość »
 
Edukacja na obszarach wiejskich – spotkanie w MEN Drukuj
Dodany: 2 sierpnia 2013, uaktualniony: 2 sierpnia 2013
Edukacji dzieci i młodzieży na obszarach wiejskich poświęcone było robocze spotkanie, które odbyło się dziś (2 sierpnia) z inicjatywy Tadeusza Sławeckiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W siedzibie MEN spotkali się przedstawiciele instytucji rządowych oraz organizacji pozarządowych, głównie fundacji i stowarzyszeń, które swoją działalnością obejmują środowiska wiejskie.
czytaj wiadomość »
 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej – skierowany do konsultacji społecznych Drukuj
Dodany: 1 sierpnia 2013

Minister Edukacji Narodowej skierował 31 lipca do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej.

Przedłużający się proces potwierdzania poprawności danych identyfikacyjnych uczniów i nauczycieli przekazywanych do „nowego" systemu informacji oświatowej (SIO) utrudnia zgromadzenie kompletu danych niezbędnych do podziału części oświatowej subwencji ogólnej.  Zaproponowane w projekcie zmiany zmierzają do zapewnienia dalszego funkcjonowania „starego" SIO oraz możliwości wykorzystania danych z niego w celu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na lata 2014 - 2016. Poprzez wydłużenie równoległego funkcjonowania „starego" i „nowego" SIO zostaną stworzone warunki zapewniające bezpieczeństwo wykorzystania danych zgromadzonych w „nowym" SIO do podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017.

Proponowany termin wejścia w życie ustawy został określony na 1 stycznia 2014 roku.

«PierwszaPoprzednia11121314151617181920NastępnaOstatnia»

Strona 14 z 57
Mam 6 lat
Rok Szkoły w Ruchu
Cyfrowa szkoła
Rok Bezpiecznej Szkoły
Nowe podręczniki
Wypoczynek
©2009-2011 Ministerstwo Edukacji Narodowej