Serwis używa cookies
Wersja kontrastowa
Kształcenie i Kadra Edukacja informatyczna i medialna KSZTAŁCENIE I KADRA - Edukacja informatyczna i medialna - Default

Wpływ zmian w TIK (technologii informacyjno komunikacyjnej) na edukację Drukuj
Dodany: 17 czerwca 2009, uaktualniony: 17 czerwca 2009

Nieustanne zmiany w technologii komputerowej i w technologiach informacyjno-komunikacyjnych powodują, że wraz z nowymi rozwiązaniami technologicznymi, trafiającymi do powszechnego użytku, odżywają te same pytania, te same problemy do rozwiązania w edukacji: co adaptować w szkołach z nowej technologii, czego uczyć o tej technologii i z jej pomocą, jak uczyć w tak szybko zmieniającym się środowisku kształcenia i funkcjonowania uczniów, szkoły, całych społeczeństw. Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące wpływu zmian w TIK (technologii informacyjno komunikacyjnej) na edukację, są ważne dla każdego uczącego się z jeszcze jednego powodu.

Edukacja przestaje być wiązana z zamkniętym okresem życia człowieka, jako etap przygotowania na resztę życia. To m.in. właśnie zmiany w technologii, obecnej w każdym aspekcie funkcjonowania człowieka w społeczeństwie powodują, że kształcenie staje się ustawiczną działalnością człowieka, obecną na każdym etapie jego życia osobistego i zawodowego. Ponadto, ta działalność jest mocno związana z indywidualnymi potrzebami uczących się i faktycznie jest osobistym wyzwaniem każdego uczącego się. Dlatego znajomość mechanizmów zmian w edukacji staje się potrzebą każdego obywatela, który z wiekiem i zdobywanym wykształceniem i doświadczeniem życiowym coraz bardziej przejmuje swoją edukację "w swoje ręce".

W rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji można wyróżnić cztery etapy. Etapy te są związane zarówno z rozwojem TIK w samej edukacji, jak i rozwojem jej zastosowań poza edukacją. W tym drugim przypadku, wykorzystanie TIK poza edukacją ma również wpływ na zmiany w edukacji, gdyż jednym z zadań systemu kształcenia jest przygotowanie uczących się do pracy i życia w środowisku coraz bogatszym w zastosowania TIK. Wymieniamy te etapy w odniesieniu do komputerów, ale równie dobrze podobne etapy można zidentyfikować w odniesieniu do Internetu i innych technologii, które znajdują swoje miejsce w edukacji, a także w odniesieniu do tych najnowszych technologii:

1. Pojawia się komputer i pierwsze z nim zajęcia są poświęcone poznaniu jego budowy i funkcjonowania oraz nabyciu umiejętności posługiwania się nim. Są to na ogół wydzielone zajęcia dotyczące nowej technologii. Rozwój uczniów, ich potrzeb edukacyjnych, jak i częste zmiany w technologii powodują, że wydzielone zajęcia poświęcone nowym możliwościom technologii są niezbędne na każdym etapie edukacyjnym.

2. Jako urządzenie służące do przetwarzania informacji, komputer zostaje wykorzystany jako pomoc dydaktyczna. Zakres tego wykorzystania zależy od dziedziny nauczania. Na tym, początkowym etapie posługiwania się komputerem do wspomagania nauczania, technologia zostaje jedynie dodana to tradycyjnych metod i środowisk uczenie się , chociaż nie zawsze jest to uzasadnione metodycznie, gdyż na ogół nie są jeszcze znane edukacyjne korzyści z posługiwania się tą technologią.

3. Z czasem komputer staje się nieodłącznym elementem, wspomagającym i wzbogacającym poszczególne dziedziny. Rozwija się coraz ściślejsza i głębsza integracja komputera z wieloma dziedzinami. Ma to swoje odbicie w metodyce i w zakresie kształcenia w ramach tych dziedzin. Technologia jest również czynnikiem integrującym wiele dziedzin.

4. I wreszcie, komputer staje się nieodłącznym elementem niemal każdej profesji. Powoduje to ściślejszy związek komputera z przygotowaniem do wykonywania różnych zawodów. Szkoły, zwłaszcza ponadgimnazjalne, zawodowe i wyższe, jak również inne instytucje edukacyjne włączają komputer do arsenału narzędzi, którym jest poświęcone kształcenie, w ścisłym powiązaniu z nabywanym zawodem.

Te cztery etapy można odnieść zarówno do komputera, gdy był on w wersji main frame, do mikrokomputera, do Internetu, jak i do komputera przenośnego (laptopa). Przebycie tych etapów w odniesieniu do dużych komputerów, co najwyżej pomogło przejść te etapy w przypadku komputerów osobistych, ale na ogół nie wykluczyło powtórzenia podobnej drogi. Zapewne podobnie, przejście od komputerów stacjonarnych do komputerów przenośnych z bezprzewodowym dostępem do Internetu odbywa się również nieco łatwiej i trwa krócej.

Co więcej, to nie tylko zmiana typu komputera i pojawienie się nowych urządzeń, ale również zmiany w generacji oprogramowania powodują, że zmuszeni jesteśmy powtarzać te etapy w jakimś zakresie. Tak się dzieje, gdy wymieniane są systemy operacyjne (np. kolejne wersje systemu Windows), systemy sieciowe, pakiety oprogramowania użytkowego, pakiety oprogramowania sieciowego i oprogramowanie edukacyjne.

 

Mam 6 lat
Rok Szkoły w Ruchu
Cyfrowa szkoła
Rok Bezpiecznej Szkoły
Nowe podręczniki
Wypoczynek
©2009-2011 Ministerstwo Edukacji Narodowej