Serwis używa cookies
Wersja kontrastowa
Kształcenie i Kadra Nadzór pedagogiczny

Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego podpisane Drukuj
Dodany: 17 maja 2013, uaktualniony: 26 sierpnia 2013

Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas, w porozumieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrem Sprawiedliwości, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministrem Środowiska, Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej, Ministrem Spraw Wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Rozporządzenie z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 14 maja 2013 r.

Najważniejsze zmiany polegają na:

1)    modyfikacji wymagań wobec szkół/placówek;

2)    doprecyzowaniu działań podejmowanych w procesie ewaluacji zewnętrznej,
w tym: sytuacji, gdy w szkole lub placówce nie działa rada pedagogiczna;

3)    doprecyzowaniu terminów wymaganych przy dokonaniu niektórych czynności podejmowanych w ewaluacji zewnętrznej i kontroli;

4)    rozszerzeniu zakresu danych, które organ nadzoru pedagogicznego będzie zobowiązany zamieścić w planie nadzoru pedagogicznego;

5)    określeniu zakresu ewaluacji wewnętrznej poprzez wskazanie, iż będzie ona prowadzona w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne w jej działalności.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących wymagań, w tym rezygnacji z grupowania ich w obszary oraz planów nadzoru pedagogicznego opracowywanych przez dyrektora szkoły/placówki, które wejdą w życie z dniem 1 września 2013 r.

Treść rozporządzenia

 

Mam 6 lat
Rok Szkoły w Ruchu
Cyfrowa szkoła
Rok Bezpiecznej Szkoły
Nowe podręczniki
Wypoczynek
©2009-2011 Ministerstwo Edukacji Narodowej